Autyzm - fakty i mity

Autyzm- stereotypy i fakty

 Autyzm jest zaburzeniem rozwoju, które coraz częściej jest diagnozowane. Powstaje coraz więcej publikacji dotyczących tego zagadnienia. Wraz z ilością informacji wzrasta również ilość mitów dotyczących osób z autyzmem.

 Wiele nieprawidłowych przekonań powoduje błędne, zbyt wczesne wykluczenie autyzmu.

Powszechnie sądzi się, że osoby cierpiąca na zaburzenia za spektrum autyzmu:

 

 

-NIE  PRZYTULAJĄ SIĘ

Wiele dzieci przytula się do rodziców i opiekunów, choć kontakt ten jest inny niż ze zdrowym dzieckiem, różnice jakościowe mogą być ocenione jedynie przez doświadczonego obiektywnego obserwatora, który dostrzega brak specyficznego :niewerbalnego dialogu”, czyli oddawania pieszczot, oraz utrudniony kontakt wzrokowy i werbalny;

 

- NIE PATRZĄ W OCZY

Część osób nawiązuje kontakt wzrokowy, choć nie ma on znamion dialogu, czyli wymiany, jest raczej patrzeniem na czyjąś twarz lub na oczy, ale nie w oczy

 

-SĄ AGRESYWNE

Nie u wszystkich dzieci występuje agresja, może ona być skierowana na samego siebie, na inne osoby lub na przedmioty, ale są także dzieci z autyzmem nieprzejawiające tych zachowań. Często agresja jest wynikiem frustracji komunikacyjnych.

 

-NIE MÓWIĄ

Wiele dzieci mówi, choć jest to zwykle zaburzona komunikacja, często echolaliczna lub nieprawidłowa pod względem poprawnościowym. Ten aspekt jest  trudny do oceny dla rodziców dzieci w wieku poniemowlęcym, u małych dzieci obserwuje się często początki mowy i stopniowy regres, który można zahamować  wdrażając szybko terapię.

 

-UNIKAJĄ KONTAKTÓW SPOŁECZNYCH

Dążą do kontaktów, ale najczęściej nie przejawiają tej chęci w naszym kulturalnym kodzie. Dzieci z autyzmem przejawiają całą gamę zachowań mających na celu nawiązanie kontaktu z dorosłymi oraz z rówieśnikami.

 

- SĄ SPOKOJNE I WYCOFANE

Mogą być naprzemiennie pobudzone ruchowo/ emocjonalnie i apatyczne, obraz ten jest także silnie uwarunkowany farmakoterapią, która, mimo iż nie przynosi pozytywnych skutków, nadal jest stosowana.

 

- MAJĄ STEREOTYPIE RUCHOWE

Nie zawsze one występują, a czasem są one tak subtelne, że rodzice małych dzieci tłumaczą je nieśmiałością lub zdenerwowaniem, czasem zamiłowaniem do porządku i przymusem zachowania stałości

 

- SĄ WYBITNIE ZDOLNE

Bardzo rzadko przejawiają specyficzne , wybiórcze zdolności do mechanicznego zapamiętywania układów wzorów (także np. cyfr, liter, znaków firmowych). Umiejętności te nie prowadzą jednak do skutecznego działania w świece, możliwość rozpoznawania liter w wieku dwóch lat nie skutkuje czytaniem.

 

- SĄ UPOŚLEDZONE UMYSŁOWO

Badania zaprzeczają informacji, że ¾ dzieci z autyzmem ma niepełnosprawność intelektualną.

 

- NIE ROZUMIEJĄ MOWY

Często rozumieją sens ogólny przekazów językowych, zwykle kierują się ogólnym znaczeniem zdania, konsystują i rozpoznawaniem słów kluczowych (rzeczowników), poziom rozumienia języka zależy od momentu rozpoczęcia terapii oraz od jej intensywności.

 

- ZMIENIAJĄ SIĘ W EFEKCIE ROZWOJU

Wszystkie zaburzenia ze spektrum autyzmu bez terapii pogłębiają się.

 

- NIE SĄ ZAINTERESOWANE INNYMI DZIEĆMI

Dążą do kontaktu czasem pasywnie, czasem aktywnie, choć aktywność, jaką przejawiają wobec rówieśników, nie jest aprobowana kulturowo.

 

- NIE MAJĄ ŻADNYCH ZAINTERESOWAŃ

Często posiadają różnorodne zainteresowania, choć obsesyjne i bez przejawiania chęci dzielenia ich z innymi.

 

 

 

 

Opracowała Monika Kromolan na podstawie książki: Jagoda Cieszyńska Wczesna diagnoza i terapia zaburzeń autystycznych