• Każde dziecko traktujemy indywidualnie, a nasze działanie jest odpowiedzią na Jego potrzeby.
  • Nasz zespół tworzą specjaliści reprezentujący wysoki poziom wiedzy i kompetencji zawodowych.

Cennik

 

Komunikacja wspomagająca i alternatywna AAC 95 zł / 60 minut 
Terapia integracji sensorycznej   95zł / 60 minut   karnet  450zł/5 spotkań

Diagnoza wstępna SI

+ raport z diagnozy i omówienie

250 zł              
Terapia czaszkowo krzyżowa  90 zł /  spotkanie
Grow throuh play system   95 zł/ 60 minut
EEG Biofeedbacka  650 zł / 10 sesji 
EEG Biofeedbacka   1200 zł/ 20 sesji 
EEG Biofeedback badanie wstępne + raport z badania z                            omówieniem 150 zł
Terapia ręki 75 zł/45 minut
Test MOXO  250 zł
Terapia pedagogiczna  95 zł / 60 minut 
Terapia psychologiczna  100 zł / 45 minut 
Terapia logopedyczna  75 zł/ 45 minut 
Muzykoterapia indywidualna 75 zł / 45 minut 
   
   
Diagnoza gotowości szkolnej   200 zł 
Konsultacja dietetyczna wstępna  100 zł 
Konsultacja psychiatryczna  170zł
 Konsultacja z terapeutą AAC 120 zł
   

 

 

Zajęcia grupowe muzyczne  25 zł / zajęcia 80 zł karnet/ 4 zajęcia 
Zajęcia grupowe ogólnorozwojowe 25 zł/ zajęcia 80 zł karnet/ 4 zajęcia
   
 Trening Umiejętności społecznych 60 zł / zajęcia