• Każde dziecko traktujemy indywidualnie, a nasze działanie jest odpowiedzią na Jego potrzeby.
  • Nasz zespół tworzą specjaliści reprezentujący wysoki poziom wiedzy i kompetencji zawodowych.

Cennik

 

Komunikacja wspomagająca i alternatywna  80 zł / 60 minut 
Terapia integracji sensorycznej   80zł / 60 minut 
Diagnoza wstępna SI  200 zł 
Terapia czaszkowo krzyżowa  80 zł / 60 minut
Grow throuh play system   80 zł/ 60 minut
EEG Biofeedbacka  650 zł / 10 sesji 
EEG Biofeedbacka   1200 zł/ 20 sesji 
Terapia ręki 70 zł / 60 minut 
Rehabilitacja  60 zł /45 minut 
Gimnastyka korekcyjna   /  
Terapia pedagogiczna  80 zł / 60 minut 
Terapia psychologiczna  80 zł / 60 minut 
Terapia logopedyczna  80 zł/ 60 minut 
Muzykoterapia   zł / 45 minut 
Dogoterapia  70 zł/ 45 minut  
Badanie testem PEP-R Schoplera  250 zł 
Diagnoza gotowości szkolnej   150 zł 
Konsultacja dietetyczna wstępna  100 zł / 60 - 120 minut 
Terapia z jadłospisem  250 zł / miesiąc 
Terapia ze schematem żywienia   200zł / 3 miesiące 
Test MOXO      250 zł

 

Zajęcia grupowe

Arteterapia  35 
Muzykoterapia   35 
Dogoterapia  35 
Integracja bliateralna   
Metoda ruchu rozwijającego   35 
Grupa wsparcia  30 
Gimnastyka korekcyjna  35 

 

 

Wszystkie jednorazowe konsultacje specjalistyczne          100zł