ZAJĘCIA MUZYCZNE

                                     

 WTOREK:

13:00 - 13:45 MUZYCZNE 9 MIESIĘCY - zajęcia muzyczne dla kobiet w ciąży
  Muzykoterapia kobiet w ciąży wykorzystuje techniki terapeutyczne, których zastosowanie zarówno sprzyja rozwoju dziecka jak i wprowadza matkę w stan relaksu.
Ciąża to czas licznych zmian, nie tylko tych zauważalnych, związanych z ciałem ale także psychicznych. Nieustannie przez dziewięć miesięcy kobieta doświadcza przeróżnych emocji, zarówno przeżywa piękne chwile pełne wzruszenia i miłości jak i na swojej drodze staje oko w oko z lękiem czy niepokojem związanym z przyszłością. W tym szczególnym czasie muzyka może być środkiem sprzyjającym redukcji stresu. Przy wykorzystaniu odpowiednich technik muzykoterapeutycznych matka ma możliwość wglądu
we własne emocje, poznaje rytm swojego ciała, uczy się reakcji dziecka na jej głos i otaczające go dźwięki. Muzyka staje się swoistym kanałem komunikacyjnym, którego wykorzystanie pozwala na pogłębienie więzi emocjonalnej między matką a dzieckiem. Dostarczenie licznych wzorców rytmicznych
i melodycznych sprzyja stymulacji emocjonalnej i intelektualnej dziecka będącego jeszcze w brzuchu mamy. Dzięki słuchaniu odpowiednio dobranych utworów muzycznym oraz śpiewaniu kobieta może lepiej poznać siebie i swoje dziecko. Zapraszamy na to wyjątkowe spotkanie w muzyce!

14:00- 14:45 MUZYKA OD KOŁYSKI - zajęcia muzyczne dla dzieci do 1 roku życia
To propozycja zajęć dla dzieci do pierwszego roku życia. Ich celem jest pogłębienie bliskości i miłości w relacji dziecko-rodzic oraz wspomaganie rozwoju dzięki doświadczaniu muzyki. Czas pełen kołysanek, bujania, przytulania przy akompaniamencie muzyki, stworzenie atmosfery poczucia bezpieczeństwa sprzyja wszechstronnemu rozwojowi dziecka.
Korzyści dla uczestnika:
- pogłębienie relacji dziecko-rodzic
- stymulacja sfery emocjonalnej
- stymulacja procesów poznawczych
- redukcja napięcia psychofizycznego

CZWARTEK:

15:30 - 16:15 JEDEN, DWA MALUCH GRA - zajęcia muzyczne dla dzieci od 1 do 3 roku

Zajęcia przeznaczone są dla dzieci w wieku 1-3 lat. Ich celem jest doświadczanie muzyki i zaszczepienie miłości do niej, przeżywanie przyjemnych emocji w atmosferze bliskości i miłości rodzica. Pogłębienie relacji, zapewnienie dziecku poczucia bezpieczeństwa sprzyja jego rozwojowi m.in. sferze emocjonalnej i poznawczej. Razem będziemy skakać i kołysać się w rytm muzyki, badać możliwości instrumentów, śpiewać i wokalizować wesołe śpiewanki i kołysanki.
Korzyści dla uczestnika:
-rozpoznanie własnych emocji i ich ekspresja
- stymulacja rozwoju mowy
- stymulacja procesów poznawczych
- rozwój kreatywności
- pogłębienie relacji dziecko-rodzic
- nabywanie nowych doświadczeń i umiejętności muzycznych i pozamuzycznych
- stymulacja sensoryczna , poprawa motoryki wielkiej i małej
- redukcja napięcia psychofizycznego

16:30 -17:15 RAZEM GRAJMY I ŚPIEWAJMY - zajęcia muzyczne dla dzieci od 4 do 6 roku życia
Zajęcia skierowane są dla dzieci w normie rozwojowej oraz z zaburzeniami rozwoju w wieku od 4 do 6 lat- grupa integracyjna. Ich celem jest nie tylko doświadczanie muzyki ale i rozwój w obszarach deficytowych w bezpiecznych i przyjemnych warunkach, integracja na poziomie muzycznym i pozamuzycznym. Przede wszystkim chodzi o odkrycie w dziecku zasobów, które pozwalają na ugruntowanie jego poczucia własnej wartości i dalszy rozwój, oraz znalezienie uniwersalnego języka ponad podziałami. Poprzez zabawę, wspólne granie na instrumentach i śpiewanie, taniec i słuchanie muzyki, bajki i opowieści mali uczestnicy wyruszą do muzycznej krainy, w której każdy znajdzie miejsce dla siebie , odkryje swoje talenty i pokona swoje największe trudności.Oferujemy również muzykoterapię.

Zajęcia terapeutyczne są zajęciami indywidualnymi. Nie mają ograniczeń wiekowych.