Zajęcia muzyczne dla dzieci - zapisy

 
 
 
 
 
 
ZAJĘCIA MUZYCZNE DLA DZIECI - pierwsze zajęcia 12 września.

„Jeden, dwa, maluch gra!”

Zajęcia przeznaczone są dla dzieci w wieku 1-3 lat. Ich celem jest doświadczanie muzyki i zaszczepienie miłości do niej, przeżywanie przyjemnych emocji w atmosferze bliskości i miłości rodzica. Pogłębienie relacji, zapewnienie dziecku poczucia bezpieczeństwa sprzyja jego rozwojowi m.in. sferze emocjonalnej i poznawczej. Razem będziemy skakać i kołysać się w rytm muzyki, badać możliwości instrumentów, śpiewać i wokalizować wesołe śpiewanki i kołysanki.
Korzyści dla uczestnika:
-rozpoznanie własnych emocji i ich ekspresja
- stymulacja rozwoju mowy
- stymulacja procesów poznawczych
- rozwój kreatywności
- pogłębienie relacji dziecko-rodzic
- nabywanie nowych doświadczeń i umiejętności muzycznych i pozamuzycznych
- stymulacja sensoryczna , poprawa motoryki wielkiej i małej
- redukcja napięcia psychofizycznego
Czas trwania zajęć 45 minut 15:30-16:15
koszt 25 zł za jedne zajęcia lub karnet na miesiąc 80 zł (cztery spotkania)
termin: każdy czwartek zaczynamy od 12 września

„Razem grajmy i śpiewajmy!”

Zajęcia skierowane są dla dzieci w normie rozwojowej oraz z zaburzeniami rozwoju w wieku od 4 do 6 lat- grupa integracyjna. Ich celem jest nie tylko doświadczanie muzyki ale i rozwój w obszarach deficytowych w bezpiecznych i przyjemnych warunkach, integracja na poziomie muzycznym i pozamuzycznym. Przede wszystkim chodzi o odkrycie w dziecku zasobów, które pozwalają na ugruntowanie jego poczucia własnej wartości i dalszy rozwój, oraz znalezienie uniwersalnego języka ponad podziałami. Poprzez zabawę, wspólne granie na instrumentach i śpiewanie, taniec i słuchanie muzyki, bajki i opowieści mali uczestnicy wyruszą do muzycznej krainy, w której każdy znajdzie miejsce dla siebie , odkryje swoje talenty i pokona swoje największe trudności.

Korzyści dla uczestnika:
- rozpoznanie własnych emocji i ich ekspresja
- budowanie pozytywnego obrazu siebie przez doświadczenie radości i zabawy
- stymulacja procesów poznawczych
- rozwój kreatywności
- usprawnienie komunikacji, nawiązywania relacji, integracja w grupie
- mierzenie się z nowymi sytuacjami i nabywanie nowych doświadczeń
- stymulacja sensoryczna , poprawa motoryki wielkiej i małej
- redukcja napięcia psychofizycznego
Czas trwania zajęć 45 minut 16:30-17:15
koszt 25 zł za jedne zajęcia lub karnet na miesiąc 80 zł (cztery spotkania)
termin: każdy czwartek zaczynamy od 12 września

Zajęcia prowadzi mgr Joanna Talik- Dyraga- muzykoterapeuta, uzyskała certyfikat Polskiego Stowarzyszenia Muzykoterapeutów, oligofrenopedagog. Pracuje z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną oraz zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Zajęcia odbywają się w czwartki. Jedne zajęcia muzyczne to koszt 25 zł. za jedne zajęcia lub karnet na miesiąc 80 zł (cztery spotkania). Płatności dokonujemy przelewem najpóźniej na 3 dni przed zajęciami.