TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH - zapisy

 
 
TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH

NA CZYM POLEGA METODA?
Trening Umiejętności Społecznych oparty jest na zasadach teorii kognitywnego nauczania społecznego – jest to forma regularnego treningu grupowego. Głównymi celami programu są:
-poszerzenie wiedzy o umiejętnościach społecznych;
-zwiększenie zakresu umiejętności wykonawczych;
-zmiana doświadczeń, przeżyć związanych z byciem w sytuacjach społecznych – zmniejszenie doświadczanego napięcia, uzyskanie lepszej samooceny.

JAKIE UMIEJĘTNOŚCI NABYWAJĄ DZIECI:
– rozpoznawania treści przeżywanych emocji,
– przeżycia i nauczenia się kontrolowanych sposobów odreagowania napięcia emocjonalnego i fizycznego,
– poprawę koncentracji uwagi;
– pohamowania spontanicznych reakcji;
– przeżycia pozytywnych doświadczeń w grupie rówieśniczej;
– poprawy samooceny.

W JAKI SPOSÓB SIĘ UCZYMY?
Za pomocą ćwiczeń umożliwiających nabycie nowych umiejętności, utrwalenie ich i doświadczenie nowej jakości przeżyć związanych z nabywaniem nowych kompetencji.
Możliwości uzyskania informacji zwrotnej – w różnej formie, jako informacje od trenera, ale też od innych uczestników treningu.
Przeniesienia – generalizacja ćwiczonych umiejętności poprzez wykonywane zadania domowe.

CO ĆWICZYMY NA ZAJĘCIACH TUS?
Umiejętności: zawierania znajomości, słuchania, zadawania pytań, odmawiania, inicjowania rozmowy, dyskutowania, reagowania na krytykę, wyrażania krytyki, radzenia sobie z uczuciami, w tym: rozróżniania uczuć, wyrażania gniewu i rozczarowania, mówienia komplementów. Dzieci biorące udział w Treningu Umiejętności Społecznych nabywają takich umiejętności jak radzenie sobie ze swoimi problemami (z przeżywaniem sukcesu i porażki), potrafią reagować na zaczepki innych, pohamować własną złośliwość, rozwiązywać konflikty z rówieśnikami, czekać na swoją kolej i słuchać polecenia do końca oraz ponosić konsekwencje swoich działań.

ZAPISY NA ZAJĘCIA

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu i trwają 60 min.

Na chwilę obecną przewidujemy utworzenie 4 grup. Poniżej znajdziecie Państwo informację o wolnych miejscach w poszczególnych grupach:


 
GRUPA 1 6- 8 lat zajęcia poniedziałek godzina 16:30
1 wolne miejsce

GRUPA 2 9- 13 lat zajęcia poniedziałek godzina 17:45
2 wolne miejsca

GRUPA 3 10- 13 lat zajęcia poniedziałek godzina 19:00
3 wolne miejsca

GRUPA 4 grupa dedykowana dzieciom z autyzmem 9-13lat
zajęcia środa godzina 18:15
4 wolne miejsca

Zajęcia prowadzi 2 terapeutów.
Jedne zajęcia TUS kosztują 40 zł. Płatność odbywa się z góry za cały miesiąc. Nie ma możliwości płatności za pojedyncze zajęcia.

Miejsce: Piekary Śląskie ul. Biskupa Nankera 222. SALUS Centrum Rozwoju i Terapii

Dodatkowe informacje i zgłoszenia - tel.: 531642506