JoomlaTemplates.me by HostMonster Reviews
  • Każde dziecko traktujemy indywidualnie, a nasze działanie jest odpowiedzią na Jego potrzeby.
  • Nasz zespół tworzą specjaliści reprezentujący wysoki poziom wiedzy i kompetencji zawodowych.

METODA STRUKTURANA - Szkolenie 28.09.2019

PROWADZĄCY
dr Joanna Guzik-Iwińska – autorka Metody Strukturalnej, pedagog specjalny, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, terapeuta z zakresu psychopedagogiki, wykładowca akademicki, doradca metodyczny, praktyk z wieloletnim doświadczeniem zawodowym. Zajmuje się diagnozą i terapią uczniów z trudnościami w uczeniu się i zaburzeniami zachowania. Autorka licznych publikacji naukowych z zakresu pedagogiki specjalnej i terapii psychopedagogicznej.


DLA KOGO PRZEZNACZONE JEST SZKOLENIE?
Szkolenie adresowane jest do osób posiadających operatywną wiedzę z zakresu pedagogiki i psychologii rozwojowej ─ nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, pedagogów szkolnych, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów i innych specjalistów. Ukończenie szkolenia i uzyskanie certyfikatu daje uprawnienia do wykorzystywania Metody Strukturalnej oraz Kart Oceny Czytania i Pisania KOCP w praktyce zawodowej.

 


TEMATYKA
Metoda Strukturalna oraz Karty Oceny Czytania i Pisania KOCP to nowatorskie rozwiązanie metodyczne przeznaczone do diagnozy i terapii trudności w czytaniu i pisaniu.
Narzędzie diagnostyczne KOCP przeznaczone jest do szczegółowej diagnozy poziomu czytania i pisania oraz uwarunkowań procesu nabywania tych umiejętności (funkcji wzrokowych, słuchowych, językowych, motorycznych oraz sfery emocjonalno-motywacyjnej). Nauczyciel/ terapeuta, na podstawie wyników badania narzędziem KOCP, uzyskuje informacje o przyczynach trudności w nauce czytania i pisania. Metoda Strukturalna jest bezpośrednio powiązana z KOCP – umożliwia podjęcie nauki/
terapii trudności w czytaniu i pisaniu dostosowanej do potrzeb i możliwości konkretnego ucznia. Metoda Strukturalna zalicza się do analityczno-syntetycznych metod nauki czytania i pisania w oparciu o sylaby. Uwzględnia wieloetapowość procesu nabywania umiejętności czytania i pisania. Pomoce do nauki umożliwiają intensywny trening i automatyzację tych umiejętności. Wysoka skuteczność Metody Strukturalnej została potwierdzona w eksperymentalnych badaniach naukowych prowadzonych w ramach doktoratu obronionego na Uniwersytecie Śląski przez autorkę metody dr Joannę Guzik-Iwińską (promotor rozprawy: prof. dr hab. Zenon Gajdzica, recenzenci: prof. dr hab. Marta Bogdanowicz, prof. dr hab. Ewa Ogrodzka-Mazur). Metoda Strukturalna jest skuteczna w pracy z osobami, u których występują trudności w czytaniu i pisaniu ze względu na deficyty funkcji wzrokowych, słuchowych, językowych,  motorycznych oraz zaburzenia sfery emocjonalno-motywacyjnej. Najczęściej są to osoby z dysleksją rozwojową, niepełnosprawnością intelektualną, niedosłuchem, niedowidzeniem, ADHD, autyzmem i zespołem Aspergera, zaburzeniami zachowania, afazją i innymi problemami
utrudniającymi nabywanie umiejętności czytania i pisania lub utratą tych umiejętności np. po udarach.TERMIN: 28.09.2019

KOSZT: 300 zł

ZAPISY: tel.: 531642506

MIEJSCE: SALUS Centrum Rozwoju i Terapii

              ul. Biskupa Nankera 222, Piekary Śląskie