JoomlaTemplates.me by HostMonster Reviews
  • Każde dziecko traktujemy indywidualnie, a nasze działanie jest odpowiedzią na Jego potrzeby.
  • Nasz zespół tworzą specjaliści reprezentujący wysoki poziom wiedzy i kompetencji zawodowych.

Zajęcia muzyczne dla dzieci

Zajęcia muzyczne dla zarówno dla maluchów i przedszkolaków będą odbywały się w poniedziałki

„Jeden, dwa, maluch gra!”

Zajęcia przeznaczone są dla dzieci w wieku 1-3 lat. Ich celem jest doświadczanie muzyki i zaszczepienie
miłości do niej, przeżywanie przyjemnych emocji w atmosferze bliskości i miłości rodzica. Pogłębienie
relacji, zapewnienie dziecku poczucia bezpieczeństwa sprzyja jego rozwojowi m.in. sferze emocjonalnej i
poznawczej. Razem będziemy skakać i kołysać się w rytm muzyki, badać możliwości instrumentów,
śpiewać i wokalizować wesołe śpiewanki i kołysanki.
Korzyści dla uczestnika:
-rozpoznanie własnych emocji i ich ekspresja
- stymulacja rozwoju mowy
- stymulacja procesów poznawczych
- rozwój kreatywności
- pogłębienie relacji dziecko-rodzic
- nabywanie nowych doświadczeń i umiejętności muzycznych i pozamuzycznych
- stymulacja sensoryczna , poprawa motoryki wielkiej i małej
- redukcja napięcia psychofizycznego
Czas trwania zajęć 30 minut 15:45-16;15
koszt 20 zł

„Razem grajmy i śpiewajmy!”

Zajęcia skierowane są dla dzieci w normie rozwojowej oraz z zaburzeniami rozwoju w wieku od 5 do 7
lat- grupa integracyjna. Ich celem jest nie tylko doświadczanie muzyki ale i rozwój w obszarach
deficytowych w bezpiecznych i przyjemnych warunkach, integracja na poziomie muzycznym i
pozamuzycznym. Przede wszystkim chodzi o odkrycie w dziecku zasobów, które pozwalają na
ugruntowanie jego poczucia własnej wartości i dalszy rozwój, oraz znalezienie uniwersalnego języka
ponad podziałami. Poprzez zabawę, wspólne granie na instrumentach i śpiewanie, taniec i słuchanie
muzyki, bajki i opowieści mali uczestnicy wyruszą do muzycznej krainy, w której każdy znajdzie miejsce
dla siebie , odkryje swoje talenty i pokona swoje największe trudności.
Korzyści dla uczestnika:
- rozpoznanie własnych emocji i ich ekspresja
- budowanie pozytywnego obrazu siebie przez doświadczenie radości i zabawy
- stymulacja procesów poznawczych
- rozwój kreatywności
- usprawnienie komunikacji, nawiązywania relacji, integracja w grupie
- mierzenie się z nowymi sytuacjami i nabywanie nowych doświadczeń
- stymulacja sensoryczna , poprawa motoryki wielkiej i małej
- redukcja napięcia psychofizycznego
Czas trwania zajęć 45 minut 16:30-17:15
koszt 25 zł

Zajęcia prowadzi mgr Joanna Talik- muzykoterapeuta, uzyskała certyfikat Polskiego Stowarzyszenia Muzykoterapeutów,
oligofrenopedagog. Pracuje z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną oraz zaburzeniami
ze spektrum autyzmu.