JoomlaTemplates.me by HostMonster Reviews
  • Każde dziecko traktujemy indywidualnie, a nasze działanie jest odpowiedzią na Jego potrzeby.
  • Nasz zespół tworzą specjaliści reprezentujący wysoki poziom wiedzy i kompetencji zawodowych.

INTEGRACJA BILATERALNA

INTEGRACJA BILATERALNA

„Wczesny rozwój zapewnia doświadczenia od których zależna jest późniejsza plastyczność dróg neuronalnych. Późniejsze uczenie się jest uwarunkowane plastycznością, która powstała we wcześniejszych fazach rozwoju” S. Dobie

Czym jest Integracja Bilateralna?
To ćwiczenia ruchowe, skonstruowane w taki sposób by uczyć dzieci koordynacji ruchowej, doskonalić motorykę, uczyć sekwencji ruchów, przekraczania linii środka oraz mapy ciała, która doskonali świadomość własnego siebie.

Po co takie zajęcia?
Tylko zbilansowana i zintegrowana praca mózgu pozwala na jego szczytową wydajność. Oznacza to, że dziecko u którego integracja międzypółkulowa nie będzie odpowiednia, trudniej zdobywa nowe doświadczenia, trudniej się uczy a w efekcie, może to być przyczyną niepowodzeń szkolnych i kłopotów z zdobywaniem wiedzy.

Dla kogo?
Dla każdego przedszkolaka! Ćwiczenia Bilateralnej Integracji pomagają w usprawnianiu pracy mózgu, przez ćwiczenia ruchowe. Obustronna integracja jest skutecznym narzędziem, w celu zwiększania umiejętności integracji wzrokowo-ruchowej, która jest szczególnie ważna w późniejszych etapach nauki. Ćwiczenia które proponujemy, dedykowane są nie tylko maluchom, które nazywane są „niezdarami” ale każdemu dziecku, u którego chcielibyśmy poprawić lub zwiększyć koordynację pracy mózgu, przekładającą się na motorykę małą i dużą.

Skąd wiem, że moje dziecko ma zaburzenia Integracji Bilateralnej?
Do symptomów zaburzeń obustronnej integracji pracy mózgu zalicza się między innymi:
- obniżoną obustronną koordynację (np. łapanie piłki)
- trudności z rozróżnianiem stron
- unikanie przekraczania linii środkowej ciała (np. krążenie tułowia, sięganie prawą ręką po przedmiot znajdujący się z lewej strony)
- niskie umiejętności wykonywania ruchów sekwencyjnych (np. łapanie piłki po skoku, kopnięcie piłki w ruchu)

Warto dodać, że funkcje wykonawcze czyli praca na efektywnością ruchu, rozwija się bardzo szybko w latach przedszkolnych i wczesnoszkolnych dziecka, a wraz z dojrzewaniem dziecka zwalnia.

Zajęcia prowadzi certyfikowany terapeuta Integracji Bilateralnej - Bilateral Integration: The Gateway to Achievment©

Grupy wiekowe, w jakich prowadzimy zajęcia:
1. 4-5 lat
2. 6-8 lat