JoomlaTemplates.me by HostMonster Reviews
  • Każde dziecko traktujemy indywidualnie, a nasze działanie jest odpowiedzią na Jego potrzeby.
  • Nasz zespół tworzą specjaliści reprezentujący wysoki poziom wiedzy i kompetencji zawodowych.

LEKARZ PSYCHIATRA - NAJBLIŻSZE TERMINY

TERMINY DO LEKARZA PSYCHIATRY:
25.10 OD GODZINY 12:00
26.10 OD GODZINY 8:00

Obowiązuje wcześniejsza rejestracja telefoniczna.

LOKALNY ROLNIK - PUNKT ODBIORU PRODUKTÓW EKOLOGICZNYCH

Drodzy rodzice, w naszym centrum został utworzony punkt odbioru produktów Lokalny Rolnik.

Dzięki stronie www.lokalnyrolnik.pl  możecie kupić ekologiczne produkty spożywcze i bezpłatnie odebrać je w każdą środę  między 17:00 i 19:00 w naszym centrum.
Zapraszamy do dołączenia do grupy.
Nazwa grupy na stronie www.lokalnyrolnik.pl - SALUS Piekary Śląskie

Zajęcia muzyczne dla dzieci - zapisy

 
 
 
 
 
 
ZAJĘCIA MUZYCZNE DLA DZIECI - pierwsze zajęcia 12 września.

„Jeden, dwa, maluch gra!”

Zajęcia przeznaczone są dla dzieci w wieku 1-3 lat. Ich celem jest doświadczanie muzyki i zaszczepienie miłości do niej, przeżywanie przyjemnych emocji w atmosferze bliskości i miłości rodzica. Pogłębienie relacji, zapewnienie dziecku poczucia bezpieczeństwa sprzyja jego rozwojowi m.in. sferze emocjonalnej i poznawczej. Razem będziemy skakać i kołysać się w rytm muzyki, badać możliwości instrumentów, śpiewać i wokalizować wesołe śpiewanki i kołysanki.
Korzyści dla uczestnika:
-rozpoznanie własnych emocji i ich ekspresja
- stymulacja rozwoju mowy
- stymulacja procesów poznawczych
- rozwój kreatywności
- pogłębienie relacji dziecko-rodzic
- nabywanie nowych doświadczeń i umiejętności muzycznych i pozamuzycznych
- stymulacja sensoryczna , poprawa motoryki wielkiej i małej
- redukcja napięcia psychofizycznego
Czas trwania zajęć 45 minut 15:30-16:15
koszt 25 zł za jedne zajęcia lub karnet na miesiąc 80 zł (cztery spotkania)
termin: każdy czwartek zaczynamy od 12 września

„Razem grajmy i śpiewajmy!”

Zajęcia skierowane są dla dzieci w normie rozwojowej oraz z zaburzeniami rozwoju w wieku od 4 do 6 lat- grupa integracyjna. Ich celem jest nie tylko doświadczanie muzyki ale i rozwój w obszarach deficytowych w bezpiecznych i przyjemnych warunkach, integracja na poziomie muzycznym i pozamuzycznym. Przede wszystkim chodzi o odkrycie w dziecku zasobów, które pozwalają na ugruntowanie jego poczucia własnej wartości i dalszy rozwój, oraz znalezienie uniwersalnego języka ponad podziałami. Poprzez zabawę, wspólne granie na instrumentach i śpiewanie, taniec i słuchanie muzyki, bajki i opowieści mali uczestnicy wyruszą do muzycznej krainy, w której każdy znajdzie miejsce dla siebie , odkryje swoje talenty i pokona swoje największe trudności.

Korzyści dla uczestnika:
- rozpoznanie własnych emocji i ich ekspresja
- budowanie pozytywnego obrazu siebie przez doświadczenie radości i zabawy
- stymulacja procesów poznawczych
- rozwój kreatywności
- usprawnienie komunikacji, nawiązywania relacji, integracja w grupie
- mierzenie się z nowymi sytuacjami i nabywanie nowych doświadczeń
- stymulacja sensoryczna , poprawa motoryki wielkiej i małej
- redukcja napięcia psychofizycznego
Czas trwania zajęć 45 minut 16:30-17:15
koszt 25 zł za jedne zajęcia lub karnet na miesiąc 80 zł (cztery spotkania)
termin: każdy czwartek zaczynamy od 12 września

Zajęcia prowadzi mgr Joanna Talik- Dyraga- muzykoterapeuta, uzyskała certyfikat Polskiego Stowarzyszenia Muzykoterapeutów, oligofrenopedagog. Pracuje z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną oraz zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Zajęcia odbywają się w czwartki. Jedne zajęcia muzyczne to koszt 25 zł. za jedne zajęcia lub karnet na miesiąc 80 zł (cztery spotkania). Płatności dokonujemy przelewem najpóźniej na 3 dni przed zajęciami.
 
 
 

ZAJĘCIA MUZYCZNE

                                     

 WTOREK:

13:00 - 13:45 MUZYCZNE 9 MIESIĘCY - zajęcia muzyczne dla kobiet w ciąży
  Muzykoterapia kobiet w ciąży wykorzystuje techniki terapeutyczne, których zastosowanie zarówno sprzyja rozwoju dziecka jak i wprowadza matkę w stan relaksu.
Ciąża to czas licznych zmian, nie tylko tych zauważalnych, związanych z ciałem ale także psychicznych. Nieustannie przez dziewięć miesięcy kobieta doświadcza przeróżnych emocji, zarówno przeżywa piękne chwile pełne wzruszenia i miłości jak i na swojej drodze staje oko w oko z lękiem czy niepokojem związanym z przyszłością. W tym szczególnym czasie muzyka może być środkiem sprzyjającym redukcji stresu. Przy wykorzystaniu odpowiednich technik muzykoterapeutycznych matka ma możliwość wglądu
we własne emocje, poznaje rytm swojego ciała, uczy się reakcji dziecka na jej głos i otaczające go dźwięki. Muzyka staje się swoistym kanałem komunikacyjnym, którego wykorzystanie pozwala na pogłębienie więzi emocjonalnej między matką a dzieckiem. Dostarczenie licznych wzorców rytmicznych
i melodycznych sprzyja stymulacji emocjonalnej i intelektualnej dziecka będącego jeszcze w brzuchu mamy. Dzięki słuchaniu odpowiednio dobranych utworów muzycznym oraz śpiewaniu kobieta może lepiej poznać siebie i swoje dziecko. Zapraszamy na to wyjątkowe spotkanie w muzyce!

14:00- 14:45 MUZYKA OD KOŁYSKI - zajęcia muzyczne dla dzieci do 1 roku życia
To propozycja zajęć dla dzieci do pierwszego roku życia. Ich celem jest pogłębienie bliskości i miłości w relacji dziecko-rodzic oraz wspomaganie rozwoju dzięki doświadczaniu muzyki. Czas pełen kołysanek, bujania, przytulania przy akompaniamencie muzyki, stworzenie atmosfery poczucia bezpieczeństwa sprzyja wszechstronnemu rozwojowi dziecka.
Korzyści dla uczestnika:
- pogłębienie relacji dziecko-rodzic
- stymulacja sfery emocjonalnej
- stymulacja procesów poznawczych
- redukcja napięcia psychofizycznego

CZWARTEK:

15:30 - 16:15 JEDEN, DWA MALUCH GRA - zajęcia muzyczne dla dzieci od 1 do 3 roku

Zajęcia przeznaczone są dla dzieci w wieku 1-3 lat. Ich celem jest doświadczanie muzyki i zaszczepienie miłości do niej, przeżywanie przyjemnych emocji w atmosferze bliskości i miłości rodzica. Pogłębienie relacji, zapewnienie dziecku poczucia bezpieczeństwa sprzyja jego rozwojowi m.in. sferze emocjonalnej i poznawczej. Razem będziemy skakać i kołysać się w rytm muzyki, badać możliwości instrumentów, śpiewać i wokalizować wesołe śpiewanki i kołysanki.
Korzyści dla uczestnika:
-rozpoznanie własnych emocji i ich ekspresja
- stymulacja rozwoju mowy
- stymulacja procesów poznawczych
- rozwój kreatywności
- pogłębienie relacji dziecko-rodzic
- nabywanie nowych doświadczeń i umiejętności muzycznych i pozamuzycznych
- stymulacja sensoryczna , poprawa motoryki wielkiej i małej
- redukcja napięcia psychofizycznego

16:30 -17:15 RAZEM GRAJMY I ŚPIEWAJMY - zajęcia muzyczne dla dzieci od 4 do 6 roku życia
Zajęcia skierowane są dla dzieci w normie rozwojowej oraz z zaburzeniami rozwoju w wieku od 4 do 6 lat- grupa integracyjna. Ich celem jest nie tylko doświadczanie muzyki ale i rozwój w obszarach deficytowych w bezpiecznych i przyjemnych warunkach, integracja na poziomie muzycznym i pozamuzycznym. Przede wszystkim chodzi o odkrycie w dziecku zasobów, które pozwalają na ugruntowanie jego poczucia własnej wartości i dalszy rozwój, oraz znalezienie uniwersalnego języka ponad podziałami. Poprzez zabawę, wspólne granie na instrumentach i śpiewanie, taniec i słuchanie muzyki, bajki i opowieści mali uczestnicy wyruszą do muzycznej krainy, w której każdy znajdzie miejsce dla siebie , odkryje swoje talenty i pokona swoje największe trudności.Oferujemy również muzykoterapię.

Zajęcia terapeutyczne są zajęciami indywidualnymi. Nie mają ograniczeń wiekowych.
TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH - zapisy

 
 
TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH

NA CZYM POLEGA METODA?
Trening Umiejętności Społecznych oparty jest na zasadach teorii kognitywnego nauczania społecznego – jest to forma regularnego treningu grupowego. Głównymi celami programu są:
-poszerzenie wiedzy o umiejętnościach społecznych;
-zwiększenie zakresu umiejętności wykonawczych;
-zmiana doświadczeń, przeżyć związanych z byciem w sytuacjach społecznych – zmniejszenie doświadczanego napięcia, uzyskanie lepszej samooceny.

JAKIE UMIEJĘTNOŚCI NABYWAJĄ DZIECI:
– rozpoznawania treści przeżywanych emocji,
– przeżycia i nauczenia się kontrolowanych sposobów odreagowania napięcia emocjonalnego i fizycznego,
– poprawę koncentracji uwagi;
– pohamowania spontanicznych reakcji;
– przeżycia pozytywnych doświadczeń w grupie rówieśniczej;
– poprawy samooceny.

W JAKI SPOSÓB SIĘ UCZYMY?
Za pomocą ćwiczeń umożliwiających nabycie nowych umiejętności, utrwalenie ich i doświadczenie nowej jakości przeżyć związanych z nabywaniem nowych kompetencji.
Możliwości uzyskania informacji zwrotnej – w różnej formie, jako informacje od trenera, ale też od innych uczestników treningu.
Przeniesienia – generalizacja ćwiczonych umiejętności poprzez wykonywane zadania domowe.

CO ĆWICZYMY NA ZAJĘCIACH TUS?
Umiejętności: zawierania znajomości, słuchania, zadawania pytań, odmawiania, inicjowania rozmowy, dyskutowania, reagowania na krytykę, wyrażania krytyki, radzenia sobie z uczuciami, w tym: rozróżniania uczuć, wyrażania gniewu i rozczarowania, mówienia komplementów. Dzieci biorące udział w Treningu Umiejętności Społecznych nabywają takich umiejętności jak radzenie sobie ze swoimi problemami (z przeżywaniem sukcesu i porażki), potrafią reagować na zaczepki innych, pohamować własną złośliwość, rozwiązywać konflikty z rówieśnikami, czekać na swoją kolej i słuchać polecenia do końca oraz ponosić konsekwencje swoich działań.

ZAPISY NA ZAJĘCIA

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu i trwają 60 min.

Na chwilę obecną przewidujemy utworzenie 4 grup. Poniżej znajdziecie Państwo informację o wolnych miejscach w poszczególnych grupach:


 
GRUPA 1 6- 8 lat zajęcia poniedziałek godzina 16:30
1 wolne miejsce

GRUPA 2 9- 13 lat zajęcia poniedziałek godzina 17:45
2 wolne miejsca

GRUPA 3 10- 13 lat zajęcia poniedziałek godzina 19:00
3 wolne miejsca

GRUPA 4 grupa dedykowana dzieciom z autyzmem 9-13lat
zajęcia środa godzina 18:15
4 wolne miejsca

Zajęcia prowadzi 2 terapeutów.
Jedne zajęcia TUS kosztują 40 zł. Płatność odbywa się z góry za cały miesiąc. Nie ma możliwości płatności za pojedyncze zajęcia.

Miejsce: Piekary Śląskie ul. Biskupa Nankera 222. SALUS Centrum Rozwoju i Terapii

Dodatkowe informacje i zgłoszenia - tel.: 531642506